• ارسال رایگان   نصب و پرداخت در محل

Exad EX-R880

1 جفت RC اگزد ( جهت اتصال خروجی پخش ه آمپلی فایر کاربرد دارد) 

Give a Name

در صورتی که در قسمت پرداخت نهایی محصول گزینه ارسال رایگان را انتخاب کنید هزینه نصب اضافه نمی شود!
اگزد
EX-R880