• ارسال رایگان   نصب و پرداخت در محل

Performance DLS B6.2

B6.2 - 2-way system 6,5 inches 

Give a Name

در صورتی که در قسمت پرداخت نهایی محصول گزینه ارسال رایگان را انتخاب کنید هزینه نصب اضافه نمی شود!
DLS
Performance DLS B6.2
50 - 18000 HZ
92 دسیبل
4 اهم
16mm / 0,63