• ارسال رایگان   نصب و پرداخت در محل

Performance MC6.2

MC6.2 - 2-way system 6,5 inches / 16,5 cm

Give a Name

در صورتی که در قسمت پرداخت نهایی محصول گزینه ارسال رایگان را انتخاب کنید هزینه نصب اضافه نمی شود!
DLS
Performance MC6.2
87 دسیبل
50-25000 Hz
4 اهم